Fallos del HTP

Fallos Fecha Nº 11 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 18

Fallos Fecha Nº 11 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 17

Fallos Fecha Nº 10 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 16

Fallos Fecha Nº 9 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 15

Fallos Fecha Nº 8 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 14

Fallos Fecha Nº 8 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 13

Fallos Fecha Nº 7 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 12

Fallos Fecha Nº 6 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 11

Fallos Fecha Nº 6 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 10

Fallos Fecha Nº 6 Torneo 2019

UDL Torneo 2019 - Boletín Nº 9

Tribunal de Pena